Home - mor

Nested Applications

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher

News

  • በአዲሱ ኤክሳይስ ታክስ አዋጅ አተገባበር ዙሪያ ያለአግባብ እየተጨመሩ ያሉ ዋጋዎችን ሊያጠራ የሚችል ውይይት ከአምራቾች ጋር ተካሄደ፡፡ Thu, 5 Mar 2020
በአዲሱ ኤክሳይስ ታክስ አዋጅ አተገባበር ዙሪያ ያለአግባብ እየተጨመሩ ያሉ ዋጋዎችን ሊያጠራ የሚችል ውይይት ከአምራቾች ጋር ተካሄደ፡፡
  • የገቢዎች ሚኒስቴር የአገር በቀል ኢኮኖሚ ዕቅድ ለማሳካት ተጨማሪ 20 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እየሰራ ይገኛል። Thu, 5 Mar 2020
የገቢዎች ሚኒስቴር የአገር በቀል ኢኮኖሚ ዕቅድ ለማሳካት ተጨማሪ 20 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እየሰራ ይገኛል።
  • የገቢዎች ሚኒስቴር የአስር ዓመት የብልፅግና መሪ ዕቅድ ላይ ተወያየ Thu, 5 Mar 2020
የገቢዎች ሚኒስቴር የአስር ዓመት የብልፅግና መሪ ዕቅድ ላይ ተወያየ

services

Our Services

 

 

 

 

Asset Publisher

Nested Applications

Asset Publisher

important links