ልዩ ልዩ ቅፆች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Folders
Archive
1 Month Ago
Documents
በወሩ ከፋብሪካ የወጡ ለውጪ አገርና ለአገር ውስጥ ገበያ የቀረቡ ዕቃዎችን የሚመለከቱ መረጃዎች ሰንጠረዥ.pdf
14 Days Ago
በወሩ ከፋብሪካ የወጡ ምርቶችን ለማምረት ጥቅም ላይ በዋለና በወሩ ምርት ለማምረት ጥቅም ላይ ባልዋለ ጥሬ ዕቃ ላይ የተከፈለ ኤክሳይስ ታክስ መጠን ዝርዝር መረጃ.pdf
14 Days Ago
በወሩ ከፋብሪካ የወጡ ዕቃዎችን ለማምረት ጥቅም ላይ በዋለ ግብዓት ላይ የተከፈለ በወሩ የሚቀናነስ ኤክሳይስ ታክስ ዝርዝር መረጃ.pdf
14 Days Ago
የማስታወቂያ ቅፅ ማጠቃለያ የእንግሊዘኛው ትርጉም.pdf
14 Days Ago
የታክስ ከፋዮች ምዝገባ መረጃ ወቅታዊ ማድረጊያ ቅፅ..pdf
17 Days Ago
የግል ድርጅት ሠራተኞች የጡረታ መዋጮ ማሳወቂያ ቅፅ.pdf
1 Month Ago
የደረሰኞች ሕትመት መጠየቂያና መፍቀጃ ቅፅ.pdf
1 Month Ago
የወጪ መጋራት ክፍያ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
1 Month Ago
የአገር ውስጥ ግብር ኤሌክትሮኒክስ ክፍያ ማዘዣ.pdf
1 Month Ago
የታክስ ከፋዮች መረጃ ማሰባሰቢያ ቅፅ (ድርጅት).pdf
1 Month Ago
የተጨማሪ እሴት ታክስ ማሳወቂያ.pdf
1 Month Ago
የተርን ኦቨር ታክስ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
1 Month Ago
የስራ ግብር ክፍያ ማስታወቂያ ቅፅ (ለቀጣሪዎች).pdf
1 Month Ago
ከተከፋይ ሂሳብ ላይ የተቀነሰ ግብር ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
1 Month Ago
ኤክሳይዝ ታክስ ማሳወቂያ ቅፅ.pdf
1 Month Ago
አገልግሎት መጠየቅያ ቅፅ.pdf
1 Month Ago
ንግድ ትርፍ ግብር ላይ የጋራ ገቢ ክፍፍል ለማስላት በየክልሉ ለድርጅቱ ሰራተኞች የወጣ በታክስ ከፋዩ ተሞልቶ የሚቀርብ መረጃ ማቅረቢያ ቅፅ-1.pdf
1 Month Ago
በገዥው ተይዞ የሚከፈል የተጨማሪ እሴት ታክስ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
1 Month Ago
በገዢ የሚሰበሰብ የተጨማሪ እሴት ታክስ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
1 Month Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}