ልዩ ልዩ ቅፆች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Folders
Archive
12 Months Ago
Documents
Individual taxpayer’s Registration_Form. /የግለሰብ ግብር ከፋይ መመዝገቢያ ቅጽ
2 Months Ago
Citizens Abroad / Fingerprints of the applicant /የግብር ከፋይ አመልካች ጣት አሻራ
2 Months Ago
በወሩ ከፋብሪካ የወጡ ለውጪ አገርና ለአገር ውስጥ ገበያ የቀረቡ ዕቃዎችን የሚመለከቱ መረጃዎች ሰንጠረዥ.pdf
10 Months Ago
በወሩ ከፋብሪካ የወጡ ምርቶችን ለማምረት ጥቅም ላይ በዋለና በወሩ ምርት ለማምረት ጥቅም ላይ ባልዋለ ጥሬ ዕቃ ላይ የተከፈለ ኤክሳይስ ታክስ መጠን ዝርዝር መረጃ.pdf
10 Months Ago
በወሩ ከፋብሪካ የወጡ ዕቃዎችን ለማምረት ጥቅም ላይ በዋለ ግብዓት ላይ የተከፈለ በወሩ የሚቀናነስ ኤክሳይስ ታክስ ዝርዝር መረጃ.pdf
10 Months Ago
የማስታወቂያ ቅፅ ማጠቃለያ የእንግሊዘኛው ትርጉም.pdf
10 Months Ago
የታክስ ከፋዮች ምዝገባ መረጃ ወቅታዊ ማድረጊያ ቅፅ..pdf
11 Months Ago
የግል ድርጅት ሠራተኞች የጡረታ መዋጮ ማሳወቂያ ቅፅ.pdf
12 Months Ago
የደረሰኞች ሕትመት መጠየቂያና መፍቀጃ ቅፅ.pdf
12 Months Ago
የወጪ መጋራት ክፍያ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
12 Months Ago
የአገር ውስጥ ግብር ኤሌክትሮኒክስ ክፍያ ማዘዣ.pdf
12 Months Ago
የታክስ ከፋዮች መረጃ ማሰባሰቢያ ቅፅ (ድርጅት).pdf
12 Months Ago
የተጨማሪ እሴት ታክስ ማሳወቂያ.pdf
12 Months Ago
የተርን ኦቨር ታክስ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
12 Months Ago
የስራ ግብር ክፍያ ማስታወቂያ ቅፅ (ለቀጣሪዎች).pdf
12 Months Ago
ከተከፋይ ሂሳብ ላይ የተቀነሰ ግብር ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
12 Months Ago
ኤክሳይዝ ታክስ ማሳወቂያ ቅፅ.pdf
12 Months Ago
አገልግሎት መጠየቅያ ቅፅ.pdf
12 Months Ago
ንግድ ትርፍ ግብር ላይ የጋራ ገቢ ክፍፍል ለማስላት በየክልሉ ለድርጅቱ ሰራተኞች የወጣ በታክስ ከፋዩ ተሞልቶ የሚቀርብ መረጃ ማቅረቢያ ቅፅ-1.pdf
12 Months Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}