ልዩ ልዩ ቅፆች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Folders
Archive
7 Months Ago
Documents
በወሩ ከፋብሪካ የወጡ ለውጪ አገርና ለአገር ውስጥ ገበያ የቀረቡ ዕቃዎችን የሚመለከቱ መረጃዎች ሰንጠረዥ.pdf
5 Months Ago
በወሩ ከፋብሪካ የወጡ ምርቶችን ለማምረት ጥቅም ላይ በዋለና በወሩ ምርት ለማምረት ጥቅም ላይ ባልዋለ ጥሬ ዕቃ ላይ የተከፈለ ኤክሳይስ ታክስ መጠን ዝርዝር መረጃ.pdf
5 Months Ago
በወሩ ከፋብሪካ የወጡ ዕቃዎችን ለማምረት ጥቅም ላይ በዋለ ግብዓት ላይ የተከፈለ በወሩ የሚቀናነስ ኤክሳይስ ታክስ ዝርዝር መረጃ.pdf
5 Months Ago
የማስታወቂያ ቅፅ ማጠቃለያ የእንግሊዘኛው ትርጉም.pdf
5 Months Ago
የታክስ ከፋዮች ምዝገባ መረጃ ወቅታዊ ማድረጊያ ቅፅ..pdf
5 Months Ago
የግል ድርጅት ሠራተኞች የጡረታ መዋጮ ማሳወቂያ ቅፅ.pdf
7 Months Ago
የደረሰኞች ሕትመት መጠየቂያና መፍቀጃ ቅፅ.pdf
7 Months Ago
የወጪ መጋራት ክፍያ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
7 Months Ago
የአገር ውስጥ ግብር ኤሌክትሮኒክስ ክፍያ ማዘዣ.pdf
7 Months Ago
የታክስ ከፋዮች መረጃ ማሰባሰቢያ ቅፅ (ድርጅት).pdf
7 Months Ago
የተጨማሪ እሴት ታክስ ማሳወቂያ.pdf
7 Months Ago
የተርን ኦቨር ታክስ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
7 Months Ago
የስራ ግብር ክፍያ ማስታወቂያ ቅፅ (ለቀጣሪዎች).pdf
7 Months Ago
ከተከፋይ ሂሳብ ላይ የተቀነሰ ግብር ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
7 Months Ago
ኤክሳይዝ ታክስ ማሳወቂያ ቅፅ.pdf
7 Months Ago
አገልግሎት መጠየቅያ ቅፅ.pdf
7 Months Ago
ንግድ ትርፍ ግብር ላይ የጋራ ገቢ ክፍፍል ለማስላት በየክልሉ ለድርጅቱ ሰራተኞች የወጣ በታክስ ከፋዩ ተሞልቶ የሚቀርብ መረጃ ማቅረቢያ ቅፅ-1.pdf
7 Months Ago
በገዥው ተይዞ የሚከፈል የተጨማሪ እሴት ታክስ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
7 Months Ago
በገዢ የሚሰበሰብ የተጨማሪ እሴት ታክስ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
7 Months Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}