የገቢዎች ሚኒስቴር የስልክ አድራሻዎች

Version: 1.1 Approved
ዋናው መስሪያ ቤት
ወ/ሮ ሂሩት መብራቴ
የሚኒስትር ጽ/ቤት ኃላፊ
0118931709