Asset Publisher

ዜና

  • በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት ከሀገር ውስጥ ገቢ ለመሰብሰብ የታቀደውን ዕቅድ 100% ማሳካት ተችሏል Wed, 24 Jan 2024
በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት ከሀገር ውስጥ ገቢ ለመሰብሰብ የታቀደውን ዕቅድ 100% ማሳካት ተችሏል
  • በገቢዎች ሚኒስቴር በቀጣይ ለሚተገበረው የዲጂታላይዜሽን ውጥን የቅድመ ትግበራ ጥናት መካሄድ ጀመረ Mon, 22 Jan 2024
በገቢዎች ሚኒስቴር በቀጣይ ለሚተገበረው የዲጂታላይዜሽን ውጥን የቅድመ ትግበራ ጥናት መካሄድ ጀመረ
  • አብረን ነበርን፣ አብረን ነን፣ አብረን እንኖራለን Sun, 31 Dec 2023
አብረን ነበርን፣ አብረን ነን፣ አብረን እንኖራለን

Most Viewed Assets

በብዛት የተነበቡ ዜናዎች

  • "ከፍተኛ ግብር ከፋዮች የታክስ ህግን በማክበርና የልዕቀት ማዕከል በመሆን አርአያ ሊሆኑ ይገባል" የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቀ አያሌው Fri, 29 Oct 2021
"ከፍተኛ ግብር ከፋዮች የታክስ ህግን በማክበርና የልዕቀት ማዕከል በመሆን አርአያ ሊሆኑ ይገባል" የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቀ አያሌው
  • "የሀገራችንን ኢኮኖሚ በጽኑ መሰረት ላይ ለማቆም በሚደረገው ጥረት የገቢዎች ሚኒስቴር እና የጉምሩክ ኮሚሽን ያላቸው ድርሻ ከፍተኛ በመሆኑ ለአፍታም ቢሆን ሳናሸልብ ተግተን እንሰራለን " ወ/ሮ አይናለም ንጉሴ (የገቢዎች ሚኒስትር) Wed, 4 Jan 2023
"የሀገራችንን ኢኮኖሚ በጽኑ መሰረት ላይ ለማቆም በሚደረገው ጥረት የገቢዎች ሚኒስቴር እና የጉምሩክ ኮሚሽን ያላቸው ድርሻ ከፍተኛ በመሆኑ ለአፍታም ቢሆን ሳናሸልብ ተግተን እንሰራለን " ወ/ሮ አይናለም ንጉሴ (የገቢዎች ሚኒስትር)