የገቢዎች ሚኒስቴር የስልክ አድራሻዎች

Version: 1.3 Approved
ዋናው መስሪያ ቤት
mortaxcusclarification@gmail.com
አቶ ኤልያስ ኃይለመስቀል
የታክስና የጉምሩክ መረጃ ማብራሪያ እና የምክር አገልግሎት ዳይሬክተር
8199 ነፃ የሥልክ መሥመር/0116 17 84 90 extensin 2066,2067,2068