የገቢዎች ሚኒስቴር የስልክ አድራሻዎች

Version: 1.2 Approved
ዋና መስሪያ ቤት
ክቡር አቶ ላቀ አያሌዉ
የገቢዎች ሚኒስቴር ሚኒስትር