በተለያየ ጊዜ የወጡ የጉምሩክ መመሪያዎች

ለግል መገልገያ እንዲውሉ ወደ አገር የሚገቡ ወይም ከሀገር የሚወጡ እቃዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 923/2014

Info Download (3.6 MB)
0 Comments